Strona główna
Nasze interwencje
Historia OSP
Zarząd
Członkowie
Nasz sprzęt
Galeria
Download
Linki
Kontakt
Wesele twoich marzeńDołącz do nas !!!Forum PSP Żywiec1% podatku dla StrażyCzad - cichy zabójcaApelujemy!!! Nie wypalaj traw!ZOSP RPGmina LipowaStatystyki zbiorcze na stronęZebranie sprawozdawcze 2013 w OSP Leśna:
sobota, 23.02.2013  r.  

 
 

    W sobotę 23 lutego 2013 r. w Sali OSP Leśna odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnej. 
    Na zebranie przybyli zaproszeni goście:
 1. Pan Stanisław Caputa  Wójt Gminy Lipowa, 
 2. Pani Małgorzata Pępek Poseł na Sejm RP
 3. bryg. mgr inż. Józef Pietraszko Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, 
 4. Pan Karol Stasica, 
 5. Pan Zdzisław Setla Przewodniczący Rady Gminy,
 6. Pan Kazimierz Semik V-ce Prezes Zarządu Oddz. Gm Zw OSP RP w Lipowej, 
 7. Radni Rady Gminy Lipowa: Pan Andrzej Habdas, Pan Aleksander Greń,
 8. Pan Jan Kuźlik Sołtys wsi Leśna, 
 9. przedstawicielki KGW Leśna,
 10. goście z zaprzyjaźnionych jednostek straży z Rakova i Oszczadnica (Słowacja) oraz Dolna Lesna (Czechy),
 11. delegacje jednostek  OSP: Lipowa, Słotwina, Sienna, Ostre.
Zarząd OSP Leśna złożył sprawozdanie z działalności za rok 2012 i przedstawił plan działalności i budżetu na rok 2013. 
Sprawozdanie z działalności przedstawili: Roman Klimczak - prezes OSP i Mateusz Wieczorek - naczelnik OSP. Sprawozdanie z działalnosci MDP przedstawił Tomasz Miśkiewicz.
Sprawozdanie finansowe przedstawił Dominik Gołek - sekretarz- skarbnik OSP.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Edward Paśko - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej OSP.

Walne zebranie członków OSP Leśna udzieliło absolutorium Zarządowi OSP Leśna za miniony okres sprawozdawczy.


    UROCZYSTE ŚLUBOWANIE NA SZTANDAR I PASOWANIE CZŁONKÓW MDP

 
 


Podczas Walnego Zebrania Członków OSP odbyło się uroczyste ślubowanie do sztandaru OSP oraz pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Leśna.
Młodzież najpierw wysłuchała hymnu strażackiego, nastepnie powtarzała słowa roty ślubowania. Pasowania dokonali:
 1. bryg. mgr inż. Józef Pietraszko Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu, 
 2. Pani Małgorzata Pępek Poseł na Sejm RP,
 3. Pan Stanisław Caputa  Wójt Gminy Lipowa, 
Po pasowaniu na strażaka MDP wręczono legitymacje członka MDP oraz dyplomy.


Zgodnie z ustawą o prawie autorskim wszelkie prawa do fotografii i innych materiałów znajdujących się w tym serwisie są własnoscią OSP w Leśnej.
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez informacji o pochodzeniu (adresu strony) lub bez zgody administratora serwisu jest zabronione.
.
© OSP Leśna
.